leerstyle

LEWENSORIËNTERING

Graad 9

MY LOOPBAAN VORENTOE

Module 7

LEERSTYLE

Soorte leerstyle

Een van die eerste dinge wat vir ons vertel watter soort mens ons is, is die voorkeur (styl) wat ons het ten opsigte van hoe ons leer. As jy weet watter leerstyl jy verkies, kan jy maniere ontwikkel om te kompenseer vir jou swakhede en jou sterk punte te ontwikkel.

Leerstyle is dus bloot verskillende benaderings tot leer.

1. Visuele leerders

2. Ouditiewe leerders

3. Tas- of kinestetiese leerders

Wat is my Leerstyl?

Aanwysings:

Lys 1 – Visuele Leerstyl (Sien)

1. vra dat verbale instruksies herhaal word

2. hou spreker se gesigsuitdrukkings en lyftaal dop

3. neem graag notas om later na te kyk

4. onthou die beste deur feite verskeie male neer te skryf of prente en diagramme te teken

5. spel goed

6. draai radio of TV se klank hard

7. volg nie verbale instruksies nie

8. hou daarvan as inligting visueel voorgestel word (op bord skryf, ens.)

9. kan goed grafieke, kaarte en ander visuele voorstellings maak

10. kan aanwysings op kaarte maklik verstaan en volg

11. glo dat die beste manier om iets te onthou d.m.v. ‘n geheuebeeld is

12. volg geskrewe instruksies beter as gesproke instruksies

13. goed met legkaarte

14. hoor dikwels die woorde van ‘n liedjie verkeerd

15. goed met visuele kuns (teken, skilder, ens.)

Lys 2 – Ouditiewe Leerstyl (Hoor)

1. volg mondelinge aanwysings beter as geskrewe instruksies

2. sal eerder na ‘n lesing luister as om oor ‘n onderwerp op te lees

3. verstaan werk beter wanneer dit hardop gelees word

4. sukkel om werkboeke netjies te hou

5. verkies om na die radio te luister eerder as om die koerant te lees

6. sing, neurie, fluit dikwels

7. hou nie daarvan om van ‘n gryserige rekenaarskerm af te lees nie

8. kan maklik tussen soortgelyke klanke onderskei

9. benodig die verduideliking van kaarte, grafieke en diagramme

10. geniet om met ander te gesels

11. praat met self

12. gebruik dreunwysies om mee te leer

13. sal eerder musiek luister as na skilderye kyk

14. gebruik dikwels vinger as aanwyser wanneer gelees word

15. vertel graag stories, grappe en vergelykings om ‘n punt te illustreer.

Lys 3 – Tas- of Kinestetiese Leerstyl

1. vat dikwels aan voorwerpe

2. versamel goed

3. praat vinnig, met handgebare

4. vroetel gedurig (speel met pen, vroetel met sleutels, ens.)

5. goed in sport

6. haal goed uitmekaar, sit weer aanmekaar

7. verkies om te staan en werk

8. hou van musiek in die agtergrond terwyl daar gewerk word

9. geniet om met hande te werk – goed te maak

10. hou daarvan om kougom te kou - in klas te eet

11. leer deur beweging en ondersoek van wêreld

12. mag as hiperaktief beskou word

13. vind maklik rigting

14. vat maklik aan andere (gee drukkies, ens.)

15. verkies om dinge self te doen eerder as om ‘n demonstrasie dop te hou of op te lees in ‘n boek

AKTIWITEIT:

[LU 5.1]

1. Wat is jou leerstyl?

2. Watter strategieë (metodes) kan jy gebruik om meer effektief te studeer?

Navorsing van Voorsieners van Fondse vir Studie- en Beroepsdoeleindes

Ná-skoolse (tersiêre) opleiding is baie duur en dikwels is dit die koste wat ons daarvan weerhou om die beroep te beoefen wat ons nog altyd van gedroom het.

Daar is egter maniere om hierdie struikelblok te oorkom. As ons vroegtydig inligting bekom oor watter metodes aangewend kan word om fondse vir studiedoeleindes bymekaar te maak, kan ons onsself en ons ouers baie bekommernisse spaar.

Hier volg ‘n paar wenke:

1) Heel eerste moet jy jou eie situasie bestudeer

a) Is daar reeds voorsiening gemaak vir studie? Ouers neem soms studiepolisse uit vir hul kinders om voorsiening te maak vir studie-onkostes. Het jou ouers dit gedoen?

b) Indien jou ouers voorsiening gemaak het, is dit genoeg vir die kursus wat jy van plan is om te volg? Dikwels styg studiekoste so baie dat ‘n polis wat ‘n paar jaar vantevore uitgeneem is, nie meer genoegsaam voorsiening maak vir die volle koste nie.

c) As jou sake in orde is, het jy geen rede tot verdere kommer nie. As daar egter geen gespaarde fondse is nie, of as die fondse glad nie voldoende is nie, moet jy verdere planne maak. ‘n Deeglike opleiding is net té belangrik om sommer oorboord te gooi.

2) Wat kan jy self aan die situasie doen?

a) Jy kan jou studies uitstel en eers gaan werk om geld bymekaar te maak.

b) Jy kan deeltyds studeer en deeltyds werk, sodat jy self kan help om jou studiegelde te dek. Hierdie opsie verg egter baie deeglike kennis van jouself, want dit kos baie selfdissipline om geld te verdien en onafhanklik te voel, maar nog steeds toegewyd te wees om jou tyd en geld vir studiedoeleindes te gebruik. Jy woon nie nou noodwendig klas by nie, óf jy werk ‘n gedeelte van die dag en woon lesings by vir ‘n ander gedeelte van die dag. Jy moet nou op jou eie besluit hoe om jou tyd te bestuur en by ‘n doeltreffende skedule te hou.

c) Jy kan aansoek doen om finansiële hulp om jou studies mee te finansier.

3) Die finansiering van jou studies

Daar is verskillende moontlikhede wat jy kan probeer:

a) Studiebeurse

b) Beurslenings

c) Lenings

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 5
Oriëntering Ten Opsigte Van Die Wêreld Van WerkDie leerder sal in staat wees om ingeligte keuses oor verdere studie- en loopbaankeuses te maak.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit word bewys as die leerder:
5.1 die voorsieners van fondse vir studie en beroepe navors;
5.2 eie beroeps- en studiekeuses motiveer;
5.3 krities reflekteer en verslag lewer oor geleenthede in die werkplek;
5.4 regte en verantwoordelikhede in die werkplek bespreek;
5.5 ‘n plan vir eie lewenslange leer saamstel.